Sự kiện hàng năm

tháng tư ~ tháng Sáu

・Lễ nhập học
・Hướng dẫn làm quen cuộc sống, học luật giao thông
・Tham quan thành phố
・Thi học giữa kỳ 1
・Kỳ thi EJU

tháng Bảy ~ tháng Chín

・Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT
・Lễ Hội Thất Tịch
・Lễ hội học sinh
・Nghỉ hè
・Thi cuối kỳ 1

tháng Mười ~ tháng mười hai

・Lễ nhập học kỳ tháng 10
・Hoạt động ngoại khóa
・Trãi nghiệm ẩm thực Nhật Bản
・Kỳ thi EJU
・Thi giữa kỳ 2
・Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT
・Lễ hội thể thao

tháng giêng ~ tháng ba

・Nghỉ đông
・Thi cuối kỳ 2
・Lễ hội Tsubaki
・Lễ tốt nghiệp
・Nghỉ xuân

Ngoài ra, chúng tôi tổ chức nhiều giờ học thực hành khác nhau để tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, chẳng hạn như "trà đạo", "viết thư pháp" khai bút đầu năm, tham quan nhà hát v.v…
Ngoài các giờ học lí thuyết trên lớp, chúng tôi còn kết hợp nhiều giờ học ngoại khóa để bạn có thể trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.